U verlaat nu de website van GSK

Deze link brengt je naar een niet-GSK website. GSK beveelt sites die door derden worden beheerd niet aan, onderschrijft deze niet en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Doorgaan

Ga terug

Wat is astma

Wat is astma?

Astma is een chronische aandoening die een ontsteking in de luchtwegen veroorzaakt, waardoor deze vernauwd raken en ademen moeilijker wordt. Astma wordt gekenmerkt door herhaaldelijke episodes van kortademigheid, piepende ademhaling en hoesten, die in de loop van de tijd kunnen variëren in hun frequentie en intensiteit.  3

Ongecontroleerde astmasymptomen sijpelen mogelijks slapend je dagelijkse routine in totdat ze 'normaal' beschouwd worden en je ze niet meer opmerkt.

Nagaan of astma jouw dagelijkse leven beïnvloedt op een manier die je niet besefte, kan je helpen om positieve veranderingen te maken.

Benieuwd of jij je astma onder controle (K.O.) hebt?

Astma controle test

Astma aanvallen

Wat is een astma aanval?

Personen die aan astma lijden, krijgen soms een acute opstoot van de aandoening. Dit wil zeggen dat de longfunctie tijdelijk achteruitgaat en klachten als ademnood, hoesten en piepende ademhaling veroorzaakt. Het is belangrijk om een opstoot van astma tijdig te herkennen en ook de ernst ervan juist in te schatten.
Een ernstige, plotse verslechtering van de ademhalingsfunctie kan bij mensen met astma levensbedreigend zijn. 3
Astma controle test

Astma Controle Test

Om na te gaan of je astma onder controle is, kan je de Astma Controle Test (ACT) invullen. 4

Het is een momentopname en helpt je te herinneren hoe goed je astma de afgelopen vier weken onder controle was.
De resultaten laten je zien hoeveel controle je daadwerkelijk hebt over je astma. Het is een goed idee om de test regelmatig te herhalen, aangezien astmasymptomen van maand tot maand en op verschillende tijdstippen van het jaar kunnen verschillen. 
4

Bespreek je ACT-score met je arts!

Is je astma K.O.? Doe de ACT-test

Is je act-score 5-19?

Als je ACT-score 5-19 is

Je kan misschien wat hulp gebruiken bij het behandelen van je astma en het wordt aanbevolen om je arts hierover te raadplegen. Een score van minder dan 20 kan er ook op duiden dat je je medicatie niet gebruikt zoals voorgeschreven.
Misschien ben je hier of daar een dosis vergeten of gebruik je de inhalator verkeerd.

Als je ACT-score 20-25 is

Het lijkt erop dat je jouw astma onder controle hebt.

Je act-score 20-25
Astma behandeling

Astma behandeling

Hoewel het niet mogelijk is om volledig te genezen van astma, kan astma meestal wel onder controle gehouden worden met de juiste behandeling. 3
Eens je de diagnose van astma hebt gekregen, zal je dokter een behandelingsschema opstellen dat het beste inspeelt op jouw type astma en jouw symptomen.

Naast een goede behandeling, kan je zelf ook verschillende adviezen volgen om je astma onder controle to houden.

Lees meer over de verschillende adviezen

Hou je astma K.O!

Hou je astma K.O!

Omdat astma zo'n complexe aandoening is, kunnen er verschillende redenen zijn waarom het astma niet zo goed onder controle te krijgen is. 3
Daarom is het zo belangrijk dat je regelmatig controleert of symptomen niet onopgemerkt je leven binnendringen.
Het kan helpen om een symptoomdagboek bij te houden, waarin je noteert hoe je je voelt, welke uitlokkende prikkels je opmerkt en of je jouw medicatie hebt ingenomen zoals voorgeschreven.
Fabel of felt

Astma mythes

Bijna iedereen kent wel iemand met astma, maar dat betekent niet dat iedereen weet hoe het is om met deze vaak verkeerd begrepen aandoening te leven.
Als jij of je kind behoren tot de naar schatting 300 miljoen mensen wereldwijd die met astma leven, is het handig om de feiten bij de hand te hebben, niet in het minst omdat er zo veel verkeerde informatie is.
5
We hebben daarom enkele van de meest voorkomende mythes en misvattingen samengebracht.
 • Fabel: Astma zit tussen de oren

  Waarom sommige mensen astma krijgen is nog niet helemaal duidelijk, maar er zijn aanwijzingen dat zowel erfelijkheid als omgevingsfactoren een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van astma.

  Bij astma is er sprake van een ontsteking van de luchtwegen waardoor deze vernauwen, verstopt kunnen geraken met slijm en meer prikkelbaar zijn dan normaal. Uitlokkende prikkels kunnen bij iedereen verschillend zijn, en omvatten onder andere infecties, allergenen, bepaalde weersomstandigheden en voedselallergieën. Astma zit dus niet tussen de oren, hoewel stress en emoties wél een invloed kunnen hebben op de benauwdheid, omdat stress kan leiden tot een snellere hartslag, gespannen spieren en een oppervlakkige ademhaling. 3

 • Fabel: Mensen met astma vermijden best lichaamsbeweging

  Atleten zoals David Beckham en Paula Radcliffe hebben astma en toch behaalden ze topprestaties!

  Sporten of bewegen versterkt de ademhalingsspieren en verbetert de conditie. 5 Hierdoor neemt het uithoudingsvermogen toe en ben je minder snel kortademig. Daarom is sporten met astma zo belangrijk, op voorwaarde dat je aandoening goed onder controle is.

  Let erop dat je tijdens het bewegen zoveel mogelijk door je neus ademt. Dat zorgt voor een toevoer van warme, vochtige en gefilterde lucht naar de longen. Daardoor worden je longen minder gevoelig en heb je minder last van prikkels die eventueel kunnen leiden tot voor een astma-aanval. 5

  Als lichaamsbeweging voor jou een trigger is, praat hier dan zeker over met je arts.

 • Fabel: Astma gaat over met de leeftijd

  Astma is een blijvende longaandoening waarvan je niet volledig kan genezen. Hoewel bij sommige mensen astma lijkt over te gaan met de leeftijd, is het eigenlijk zo dat ze geen last meer hebben van symptomen, hoewel de aanleg voor astma niet verdwijnt. 7, 8 Sommige mensen zijn gedurende een lange periode klachtenvrij, maar de luchtwegklachten kunnen op een bepaald moment in hun leven terugkomen. 6, 7
  Dit kan uitgelokt worden door een verandering in de levensstijl, zoals het starten van een nieuwe baan of het meemaken van een stresserende periode.

 • Fabel: Je hebt een inhalator enkel nodig als je een astma aanval hebt

  Bij het kiezen van de behandeling wordt gekeken naar de ernst van het astma. Sommige patiënten ervaren milde, sporadische symptomen, en gebruiken enkel medicatie zo nodig. Anderen hebben last van frequente en aanhoudende symptomen en krijgen een (continue) basisbehandling.
  De behandeling van een astma aanval gebeurt in eerste instantie met luchtwegverwijders die snel symptomen verlichten door de luchtwegen te ontspannen. Deze werken doorgaans binnen 5-15 minuten en zouden niet meer dan twee keer per week nodig mogen zijn. 
  3 Preventieve basisbehandelingen daarentegen worden gebruikt om symptomen te verlichten, alsook om de oorzaak van astma rechtstreeks aan te pakken. Ze beschermen de luchtwegen tegen prikkels en bestrijden de ontsteking (inhalatiecorticosteroïden), waardoor aanvallen voorkomen kunnen worden.

 • Fabel: Astma is nooit onder controle te krijgen

  Met een aangepaste behandeling en enkele niet-medicamenteuze maatregelen, kunnen symptomen meestal onder controle gehouden worden zodat je een normaal en zelfs actief leven kan leiden. 3
  Maatregelen die je zelf kan nemen om klachten te onderdrukken zijn onder andere: niet roken, blootstelling aan uitlokkende factoren vermijden, de behandeling goed naleven, de inhalatiemedicatie juist inhaleren en voldoende lichaamsbeweging inbouwen.

Referenties:

 1. To et al. BMC Public Health 2012, 12:204
 2. Price D, et al. NPJ Prim Care Respir Med 2014;24:14009
 3. Global Initiative for Asthma;GINA;2020;1-211
 4. Nathan RA;The Journal of allergy and clinical immunology;2004;113;59-65
 5. WHO Factsheet Asthma; 2020; 1-4
 6. Côté A et al. Semin Respir Crit Care Med 2018;39:19-28
 7. Bisgaard H et al. Long-term studies of the natural history of asthma in childhood. J Allergy Clin Immunol. 2010;126 187-97
 8. Reed CE. The natural history of asthma. J Allergy Clin Immunol 2006;118:543-8;