U verlaat nu de website van GSK

Deze link brengt je naar een niet-GSK website. GSK beveelt sites die door derden worden beheerd niet aan, onderschrijft deze niet en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Doorgaan

Ga terug

long icoon

Wat is COPD?

Wanneer u ademt, beweegt er lucht doorheen de luchtwegen naar miljoenen kleine longblaasjes. In een gezonde long zijn de luchtwegen open en worden de longblaasjes gevuld met lucht. Bij het uitademen verlaat de lucht snel weer de longen. 2
COPD maakt het moeilijk om lucht doorheen de luchtwegen en in en uit de longblaasjes te krijgen.
2
COPD is een progressieve ziekte: de symptomen kunnen eerst mild zijn, maar worden na verloop van tijd ernstiger.
1
COPD-symptomen zijn niet iets waarmee u plots 's ochtends wakker wordt. Ze ontwikkelen zich langzaam.
2 De longen zijn vrij veerkrachtig en kunnen een aanzienlijke hoeveelheid schade verdragen voor ze effectief symptomen gaan vertonen. 3 Tegen de tijd dat de meeste mensen gediagnosticeerd worden, hebben ze vaak al een deel van hun longfunctie verloren. 3
 
Cigarette smoke

Wat zijn de oorzaken van COPD?

Het roken van sigaretten veroorzaakt ongeveer 8 op de 10 COPD-gevallen. 4
Andere mogelijke oorzaken van COPD: langdurige blootstelling aan luchtvervuiling, toxische stoffen of dampen en fijn stof, of in een aantal gevallen een genetische afwijking, alpha-1 antitrypsine deficiëntie.
3
copd symptoms

Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen?

Deze symptomen lijken banaal, maar ze kunnen wijzen op de aanwezigheid van COPD.

 • Kortademigheid: kortademigheid of 'dyspneu': wanneer u ademt, maar het gevoel hebt dat u buiten adem raakt, moeilijk of moeizaam ademhalen bij lichamelijke activiteiten of tijdens het rusten 3
 • Beklemmend gevoel op de borst: vooral na inspanning
 • Aanhoudende (chronische) hoest: mucus/slijm ophoesten
 • Piepende ademhaling: lucht probeert door een nauwe luchtweg te stromen 3
copd patient with excerbation

Verergering van de symptomen of excerbaties

Soms kunnen enkele of alle ademhalingsgerelateerde symptomen plots 'opflakkeren' of erger worden dan gewoonlijk. Deze episodes van toegenomen ernstige symptomen worden exacerbaties genoemd en moeten ernstig genomen worden. 3
Vaak worden exacerbaties veroorzaakt door een virale of bacteriële longinfectie. Luchtverontreiniging kan ook een oorzaak zijn. Bij ongeveer een derde van de ernstige exacerbaties kan de oorzaak echter niet worden geïdentificeerd.
3 , 5

COPD-exacerbaties kunnen dagen of weken duren en kunnen antibiotica, orale corticosteroïden en zelfs een ziekenhuisopname vereisen. Ze zijn anders voor iedereen, maar een gemeenschappelijk kenmerk van de meeste exacerbaties is dat ze plots voorvallen. Wanneer u een exacerbatie heeft, is het mogelijk dat u het eerst niet beseft. De symptomen die u tijdens een exacerbatie ervaart, zijn ernstiger dan uw dagelijkse COPD-symptomen. 5

Ze bestaan gewoonlijk uit:
* hoesten 
5
* een verandering in de kleur of de hoeveelheid slijm 
5
* een toename van kortademigheid 
5

Bij patiënten met een meer ernstige vorm van COPD komen exacerbaties over het algemeen vaker voor, ze hebben gemiddeld ongeveer één tot twee exacerbaties per jaar. Exacerbaties kunnen ook toenemen met de frequentie van eerdere exacerbaties en met een verminderde longfunctie. 5, 6 Of u al dan niet één of meerdere exacerbaties ervaren heeft, uw zorgteam kan u helpen. Zij zullen u leren hoe u met exacerbaties kan omgaan en hoe u ze in de toekomst kan proberen te voorkomen.

Als u denkt dat u een exacerbatie ervaart, moet u onmiddellijk uw zorgverlener contacteren. Als u denkt dat u in het verleden een exacerbatie heeft gehad, moet u dit bespreken met uw zorgverlener. 2, 3

Doe de CAT-test om na te gaan in hoeverre COPD een invloed heeft op uw dagelijks leven

dokter en copd patient

Als u denkt dat u COPD heeft ...

Als u denkt dat u COPD heeft, is het belangrijk om uw arts te contacteren voor een correcte diagnose. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld, hoe sneller uw arts een COPD-behandelingsplan kan voorschrijven dat u kan helpen uw symptomen te beheersen, uw longfunctie kan verbeteren en zelfs exacerbaties kan verminderen. 3
man doing spirometry

Diagnosestelling

Uw arts kan u vragen stellen over uw gezondheid, u onderzoeken op symptomen en u mogelijk bepaalde tests laten uitvoeren.

Een COPD-diagnose is gebaseerd op een combinatie van de volgende factoren: 3

 • Uw ademhalingssymptomen, waaronder kortademigheid, chronische hoest en het ophoesten van slijm.
 • Uw medische geschiedenis, die een geschiedenis van COPD verergeringen, roken, of blootstelling aan risicofactoren zoals passief roken, luchtvervuiling, of stof, evenals een familiegeschiedenis van COPD kan omvatten.
 • Uw longfunctieniveau, beoordeeld door een spirometrietest.

Uw arts kan deze informatie gebruiken om uw COPD te classificeren en u het juiste behandelplan voor te schrijven.

Uw arts kan ook suggesties doen gerelateerd aan een gezonde, evenwichtige voeding, specifieke oefeningen en andere dingen die u kunt doen om uw COPD te helpen beheersen. Dit klinkt misschien als een grote opdracht, maar het kan u helpen een voller en actiever leven te leiden. 3

Doe de COPD evaluatie test voor u naar de arts gaat

Leven met COPD

COPD is een complexe ziekte die een diepgaande invloed kan hebben op uw dagelijks leven.
Patiënten getuigen over de invloed die COPD heeft op hun dagelijks leven.
Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/GSKpro/Belgium/mp4/be-copd-estella-master-nl-d1.mp4
Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/GSKpro/Belgium/mp4/be-9559022-copd-yves-master-nl-d1.mp4

U wil graag nog eens nalezen?

Download de brochure

Referenties:

 1. https://www.copdleuven.be/index.php?id=full. Geraadpleegd op Juli 2021
 2. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD); Patients Guide;2019;1-20
 3. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2021. Beschikbaar op: https://goldcopd.org(Laatst geraadpleegd Juli. 2021)
 4. CDC 2019;https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/copd.html, Laatst geraadpleegd in Juli. 2020
 5. Evensen AE. American Family Physician 2010; 81: 607-613
 6. Soler-Cataluña JJ. Thorax 2005; 60: 925-931